28/12/20

28/12/20 - Επιστολή παραίτησης από την Επιτροπή Διαβούλευσης Δ.Κορινθίων

 

Κόρινθος, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Αντιδήμαρχοι,
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Πρόεδροι ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Πρόεδροι Κοινοτήτων,
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων,
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Εκπρόσωποι των Τ.Ο. των πολιτικών κομμάτων,
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,


Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 2.27 μ.μ.. Αυτή είναι η χρονοσήμανση στο αμέσως προηγούμενο email – πρόσκληση που δέχθηκα ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας, του Δήμου Κορινθίων. Το αντικείμενο του email ήταν το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, του έτους 2020.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 2.48 μ.μ.. Αυτή είναι η χρονοσήμανση του αμέσως μοναδικού επόμενου από το προαναφερθέν και πιο πρόσφατου email που δέχθηκα ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας, του Δήμου Κορινθίων. Το αντικείμενο του email είναι και πάλι το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, του έτους 2021.

Όπως διαπιστώνετε, συζητάμε για μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους. Όχι σχεδόν ενός έτους, αλλά ενός έτους συμπληρωμένου και κάτι παραπάνω. Όλα αργότερα από το προηγούμενο email. Η ημερομηνία (19/12 – 21/12), ακόμα και η ώρα (2.27 μ.μ. – 2.48 μ.μ.).

Αν επέλεγε κανείς να μη μιλήσει για τίποτα άλλο πέραν της χρονοσήμανσης, θα ήταν αρκετό για να καταδειχθεί η αναντιστοιχία μεταξύ λόγων και πράξεων στο πλαίσιο και μόνο της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Το 2019, τουλάχιστον, έγιναν – έστω και η μια άτυπα – δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής, ακόμα και χωρίς το αναλυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα.

Τότε, το 2019, η όποια προχειρότητα ή παράλειψη είχε τη λογική δικαιολογία της νωπής ανάληψης καθηκόντων, της απειρίας, της ουσιαστικά ανύπαρκτης συντεταγμένης προηγούμενης καλής πρακτικής. Και στο πλαίσιο εκείνο, δια των πλέον επίσημων χειλέων εκφράστηκε η ρητή υπόσχεση ότι κάτι ανάλογο δεν θα συνέβαινε στο μέλλον. Αντίθετα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν θα υπήρχε στο μέλλον εκτεταμένη συζήτηση σε επίπεδο Επιτροπής Διαβούλευσης, όχι απλώς για την έκφραση γνώμης, αλλά για τη ΣΥΝ-διαμόρφωση τόσο του Τεχνικού Προγράμματος, όσο και του Προϋπολογισμού.

Μάλιστα, τότε, το 2019, μέλη της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο γράφων, κατέθεσαν εγγράφως και προφορικώς συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεσμεύτηκε να φέρει προς συζήτηση στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Προϋπολογισμού με στόχο έστω και την ύστατη στιγμή την υιοθέτηση κάποιας ή κάποιων εκ των προτάσεων, κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη ποτέ. Ακόμα χειρότερα, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ουδέποτε έλαβαν πρακτικά προς υπογραφή και έγκριση από τις δύο αυτές συνεδριάσεις της Επιτροπής, ή έστω της μιας τυπικής συνεδρίασης.

Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να γνωρίζω τι από όσα ειπώθηκαν στις δύο αυτές συνεδριάσεις υπάρχει καταγεγραμμένο και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν ζητήματα που θα διαβάσετε ακολούθως επαναληφθούν πλεονασματικά σε σχέση με τα πρακτικά – αν υπάρχουν – της προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής.

Από την πρώτη άτυπη συνεδρίαση (άτυπη λόγω έλλειψης απαρτίας) της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων, διαπίστωσα, και το εξέφρασα δημόσια στην αίθουσα συνεδρίασης, την πλήρη άγνοια του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της. Δυστυχώς η άγνοια αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης, αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της συνολικά. Το τελευταίο δε προς έκπληξή μου, καθότι ο Πρόεδρος τυγχάνει και νομικός στο επάγγελμα.

Αν κάποιος θα μπορούσε να αιτιολογήσει αυτή την άγνοια λόγω του μικρού διαστήματος που μεσολάβησε από την ανάληψη των καθηκόντων του, σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αιτιολογήσει την μετέπειτα απόλυτη αδράνεια επί όσων θα αναφέρω παρακάτω. Και θα αναφερθώ μόνο σε όσα μπορώ να υποστηρίξω και εγγράφως, καθότι σε προφορικό επίπεδο μάλλον τα όσα ειπώθηκαν ταξιδεύουν χωρίς τεκμηρίωση ως βοές στο υπερπέραν.

Από την πρώτη κιόλας άτυπη συνεδρίαση κατέθεσα εγγράφως 5 σελίδες για τα πρακτικά της συνεδρίασης στα οποία περιλαμβάνονταν προτάσεις δικές μου αλλά και άλλων πολιτών που είχαν την καλοσύνη να μου τις κοινοποιήσουν και να με εμπιστευθούν για να τις φέρω προς συζήτηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής (βασική θεσμική υποχρέωση των μελών της Επιτροπής). Σύμφωνα με το νόμο, και εφόσον δεν υπήρξε αντίθετη γνώμη των μελών της Επιτροπής, αφού αυτές τις 5 σελίδες τις ανέγνωσα κιόλας στο σώμα, θα έπρεπε εντός 1 μηνός να αναρτηθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων και να τεθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λογιζόμενες ως αποφάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως φυσικά και άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν από άλλα μέλη της Επιτροπής. Ουδέποτε συνέβη κάτι από αυτά.

Επίσης, από τα πρώτα θέματα που έθεσα ήταν η δημιουργία των δύο βασικών πυλώνων όπως αυτοί περιγράφονται και στο σχετικό νόμο για τη λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης :

α) η δημιουργία ή αναθεώρηση (αν υπήρχε προηγουμένως) του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής,

β) ο καθορισμός διαδικασιών, αρμοδιοτήτων και διαθέσιμων μέσων για της λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Επαναλαμβάνω, και οι δύο προαναφερόμενοι πυλώνες περιγράφονται ρητά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Θα αναφερθώ αναλυτικά και στους δύο.

Σε πολλούς Δήμους στη χώρα ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης έχει καταρτιστεί με βάση πρότυπα που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Για του λόγου το αληθές σύνδεσμος : https://www.eetaa.gr/kallikratis/kanonismoi/d_epitropi_diavoulefsis.pdf

Ο Κανονισμός Λειτουργίας δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» ή του «Κλεισθένη» όπου ουσιαστικά «γεννιέται» η ύπαρξη της Επιτροπής. Όπως άλλωστε αναφέρει ρητά ο σχετικός νόμος, γνωστός και ως «Κλεισθένης», «Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.».

Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων ουδέποτε έλαβαν κάποιον υφιστάμενο κανονισμό και, παρότι έγινε σχετική εισήγηση και πρόταση, ουδέποτε συζητήθηκε το θέμα σε καμία βαθμίδα της Διοικητικής δομής του Δήμου.

Αντιθέτως, σε πληθώρα Δήμων ανά την Ελλάδα οι Κανονισμοί Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι αναρτημένοι και πολλοί από αυτούς προβλέπουν ενισχυμένες αρμοδιότητες, πέραν του προτύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για του λόγου το αληθές, ακολουθούν ενδεικτικοί σύνδεσμοι :

1)    Δήμος Λαμιέων : https://www.lamia.gr/el/content/kanonismos-leitoyrgias-epitropis-diaboyleysis

2)    Δήμος Κω : http://www.kos.gov.gr/subjects/Files/Diavouleusi.pdf

3)    Δήμος Αμφίκλειας : https://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/content/kanonismos-epitropes-diabouleuses

4)    Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού : https://www.philothei-psychiko.gov.gr/index.php/announcements-city/public-consultation-commitee

5)    Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής : https://agiavarvara.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

6)    Δήμος Παγγαίου : https://www.dimospaggaiou.gr/files/kanonismoi/kanonismos_epitropis_diavoulefsis.pdf

7)    Δήμος Λοκρών Φθιώτιδας : https://dimos-lokron.gov.gr/wp-content/uploads/2019/12/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C.-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

8)    Δήμος Άνδρου : https://www.androsportal.gr/dimos-androy-se-diavoyleysi-o-kanonismos-leitoyrgias-tis-dimotikis-epitropis-diavoyleysis/

9)    Δήμος Ηλιούπολης : https://www.ilioupoli.gr/epitropes/dimotiki-epitropi-diavoylefsis

10)    Δήμος Αγίου Δημητρίου : http://old.dad.gr/Default.aspx?id=3409&nt=108


Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι κομβικής σημασίας γιατί συνδυάζεται με τον δεύτερο πυλώνα, τον καθορισμό διαδικασιών, αρμοδιοτήτων και διαθέσιμων μέσων για της λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εδώ πλέον ο Δήμος έχει απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης της Επιτροπής. Όμως, κατ’ ελάχιστο, ο Δήμος ΟΦΕΙΛΕΙ να καθορίσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για να εκτελέσει της αρμοδιότητές της.

Για παράδειγμα, εντός αυτών των αρμοδιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική διαβούλευση. Ο Δήμος δύναται να εκχωρήσει στην Επιτροπή την εποπτεία, διαχείριση, χρησιμοποίηση ψηφιακών μέσων διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Προς τούτο μάλιστα, με την έγγραφη πρότασή μου ζήτησα την «Καταγραφή των μέσων (πλατφόρμες, πρόσβαση, διαθεσιμότητα) που διαθέτει ο Δήμος Κορινθίων για την τέλεση ηλεκτρονικής διαβούλευσης και συζήτηση για πιθανές προσθήκες.».

Ουδέποτε έλαβα απάντηση. Αντίθετα, ο Δήμος Κορινθίων διεξήγαγε δύο αμφιλεγόμενης αρτιότητας και εγκυρότητας διαβουλεύσεις, μια υπαίθρια σε επίπεδο γειτονιάς και μια διαβούλευση για το Σ.Β.Α.Κ. χωρίς να αποσταλεί καμία πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου και χωρίς να αναρτηθεί κάπου η διάταξη της συζήτησης ή τα εξαγόμενά της.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ειδικά στις διαβουλεύσεις για το Σ.Β.Α.Κ. υπήρχαν προγραμματισμένες ομιλίες με αποτέλεσμα να καταπατηθεί κάθε λογική έννοια διαβούλευσης καθώς οι υποτιθέμενοι «διαβουλευόμενοι» μετατράπηκαν σε θεατές, σε ακροατήριο που στο τέλος θα κατέθετε ερωτήσεις ή θα ζητούσε διευκρινήσεις ή τέλος πάντων θα περιοριζόταν σε μικρές τοποθετήσεις επί όσων θα εισηγούνταν οι ομιλητές. Αυτό δεν λέγεται «διαβούλευση», αλλά προσχηματική «κοινοποίηση» και «δημοσιοποίηση», δράσεις για τις οποίες προβλέπονται άλλες κατά νόμο διαδικασίες και μάλιστα χρηματοδοτούμενες.

Πέραν όλων των παραπάνω και για να επανέλθω στην αρχή του παρόντος εγγράφου, η Επιτροπή κατά νόμο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος και όχι για να δώσει σύμφωνη γνώμη. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ και ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ αυτά τα δύο καταλυτικά εργαλεία των δράσεων του Δήμου.

Επιπροσθέτως και σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να συνεδριάζει μια φορά κάθε τρεις μήνες με θέματα που τίθενται ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ από τη Δημοτική Αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, ή όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών της και όποτε κρίνεται αναγκαία η σύγκλησή της σε έκτακτες περιπτώσεις.

Δεδομένου ότι στην πρώτη συνεδρίαση κατατέθηκε πληθώρα προτάσεων από τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν μεταβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είχαν επανέλθει προς συζήτηση εντός τριών μηνών, γίνεται αντιληπτό ότι πολύ απλά όλες οι προτάσεις αυτές είτε ανερυθρίαστα και προκλητικά αγνοήθηκαν, είτε σκοπίμως αποσιωπήθηκαν, είτε λόγω άγνοιας της υποχρέωσης δεν μεταβιβάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τούτο αναδεικνύει ακόμα μια φορά στεντορείως την ακαταλληλότητα του Προέδρου της Επιτροπής είτε για λόγους άγνοιας του νόμου, είτε για λόγους απαξίωσης από πλευράς του της ίδιας της Επιτροπής, απαξίωση που αποδεικνύεται και με τρόπο που θα διαβάσετε παρακάτω.

Επιπροσθέτως, η μη σύγκληση της Επιτροπής σε όλη τη διάρκεια του έτους, κατά νόμο μαρτυρά ότι η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θεώρησαν ότι χρειάζονταν τη συμβολή ή την άποψή της, συνεπώς και εν ολίγοις μάλλον η ύπαρξή της προεξοφλείται ως τυπική, διακοσμητική, αμελητέα ή ό,τι άλλο θέλετε διαλέξτε.

Τέλος επί τούτου και προς αποφυγή παρεξηγήσεων αμφιβάλλω αν ακόμα και την περίπτωση της σύγκλησης κατόπιν αιτήματος του 1/3 της Επιτροπής τη γνώριζαν τα μέλη της Επιτροπής, μιας και ποτέ δεν διαμοιράστηκαν οι σχετικοί κανονισμοί, οι σχετικές διατάξεις ή έγινε ουσιαστική συζήτηση επί της λειτουργίας της Επιτροπής.

Επανερχόμενος όμως στα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, σύμφωνα με το νόμο η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου «γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου».

Η παράγραφος αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τον Προϋπολογισμό, όσο και με το Τεχνικό Πρόγραμμα, επί των οποίων ζητείται η διατύπωση απλής γνώμης για το πρώτο και η γνωμοδότηση για το δεύτερο, σύμφωνα με το υπ’αρίθμ. πρωτ. 38944/21-12-2020 έγγραφο – πρόσκληση προς την Επιτροπή Διαβούλευσης που υπογράφει ο κύριος Κυριαζής, ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων, ούτε καν έστω συνοδευτικά.

Η παραπάνω παράγραφος για την αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι κατά νόμο εφαπτόμενη του λεγόμενου «Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος» του Δήμου. Ο «Καλλικράτης» υποχρέωνε τις δημοτικές αρχές να καταρτίζουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον πρώτο χρόνο της θητείας τους, ο «Κλεισθένης» δίνει σιωπηρώς ένα οριακά λίγο μεγαλύτερο περιθώριο καθώς θέτει ως περίοδο κατάρτισης και δημιουργίας του Τετραετούς Επιχειρησιακού, σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκτέλεση του πρώτου Προϋπολογισμού.

Η λογική των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι ότι οι ετήσιοι Προϋπολογισμού και τα Τεχνικά Προγράμματα καταρτίζονται με βάση αυτά, περιέχουν κομμάτια του τετραετούς σχεδιασμού, ελέγχονται για την πρόοδό τους με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης και από το 2010 και μετά αποτελούν βάση και προϋπόθεση για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τα Πλαίσια Στήριξης ή άλλα ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια. Μάλιστα ο νόμος επιτρέπει τη μη ύπαρξη Τετραετούς Επιχειρησιακού ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ εκτέλεσης Προϋπολογισμού από μια Δημοτική Αρχή.

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων ουδέποτε ήλθε προς συζήτηση θέμα που να αφορά σε «Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο. Συνεπώς, αφού δεν έχει έρθει τέτοιο θέμα στην Επιτροπή, γεννάται το ερώτημα : «Έχει ο Δήμος Κορινθίων Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ;».

Αν έχει, τότε κακώς δεν έχει περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων. Αν δεν έχει, τότε για ποιο Τεχνικό Πρόγραμμα και ποιον Προϋπολογισμό ζητείται η διατύπωση απλής γνώμης και η γνωμοδότηση ; Αν συζητάμε για ατάκτως ερριμμένα έργα, τότε η συμμετοχή της Επιτροπής είναι καθαρά προσχηματική. Η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει αν τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος και ο Προϋπολογισμός υπηρετούν το στρατηγικό σχεδιασμό του Τετραετούς Επιχειρησιακού στη σύνταξη του οποίου θα έπρεπε να είχε συμμετοχή και μάλιστα κατά το νόμο καθοριστική με ρόλο συνδιαμορφωτή και όχι ωτακουστή.

Για ποιο λοιπόν Τεχνικό Πρόγραμμα συζητάμε ; Πρόγραμμα που υπηρετεί ποια στρατηγική και μετριέται με ποιους δείκτες ;

Γι’ αυτό ακριβώς στο έγγραφο προτάσεων που είχα καταθέσει στην πρώτη συνεδρίαση μεταξύ άλλων ανέφερα «κατάστρωση του Επιχειρησιακού Πλάνου (4ετές) του Δήμου Κορινθίων με δημιουργία θεματικών αξόνων και υποαξόνων προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν έργα στα ευρωπαϊκά προγράμματα.». Δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση.

Όσο για τον Προϋπολογισμό, πέρα από την επίσης αμφιλεγόμενη κατάρτισή του από τη στιγμή που δεν αποτυπώνεται κάπου η εξυπηρέτηση στόχων ενός Τετραετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενδιαφέρον έχουν τα έξοδα εκατομμυρίων ευρώ για έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και κάποια άλλα αντίστοιχα έξοδα του προηγούμενου έτους, ή άλλα σε διάφορους κωδικούς του αναλυτικού καθολικού, που μάλλον δεν συνάδουν με το γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου η χώρα τελεί υπό ειδικό καθεστώς λόγω COVID-19 και πολλές δραστηριότητες έχουν ανασταλεί. Για αυτά υπάρχουν όμως αρμοδιότεροι εμού να ασχοληθούν.

Το ερώτημα για το αν τελικά ο Δήμος είναι πλεονασματικός και αν είναι πλεονασματικός, γιατί δεν μειώνονται τα δημοτικά τέλη όπως ρητά προβλέπει ο νόμος, μάλλον και φέτος θα παραμείνει αναπάντητο. Είναι ένα ερώτημα που θέτω δημόσια κάθε χρόνο εδώ και περίπου μια δεκαετία που διάφοροι ιθύνοντες κομπάζουν δημόσια περί πλεονασματικού ταμείου του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, το κτιριακό του Πανεπιστημίου, τα σκίαστρα στα σχολεία, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, η αισθητική αναβάθμιση των παιδικών χαρών, τα σκίαστρα στον Προαστιακό, η μετατροπή του Κολυμβητηρίου σε κλειστό και πολλά άλλα, όπως φαίνεται από τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα, και το 2021 θα παραμείνουν στην άκρη, την ώρα που περίσσεια σπουδή επιδεικνύεται για παράδειγμα σε μεμονωμένα επιμέρους θέματα που δεν εντάσσονται σε κάποια ενιαία στόχευση και συγκεκριμένη στρατηγική τόσο ως προς τη βιωσιμότητα, όσο και ως προς τη σκοπιμότητά τους.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απλώς ένα μέρος και όχι μια συνολική καταγραφή των ζητημάτων που προκύπτουν ουσιαστικά από την «απονεύρωση» της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων.

Δυστυχώς, ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο μετατράπηκε σε αυτό ακριβώς που περιγράφει η πρόσκληση 21ης Δεκεμβρίου 2020 : «για τη διατύπωση απλής γνώμης».

Γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορώ και δεν επιθυμώ πλέον να λαμβάνω μέρος σε μια τέτοια «καρικατούρα» Επιτροπής Διαβούλευσης.

Παρακαλώ θεωρήστε την παρούσα επιστολή ως επιστολή παραίτησης, την οποία και παρακαλώ να αποδεχθείτε έτσι ώστε να κληθεί εγκαίρως στη θέση μου κάποιος άλλος δημότης.

Λυπάμαι, αλλά όλα αυτά δεν είναι όσα ονειρευτήκαμε για τον τόπο μας πριν μερικά χρόνια μαζί με πολλούς από εσάς.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα, Καλή Πρωτοχρονιά και μακάρι στο επόμενο έτος να πάνε όλα καλύτερα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο χαμένο χρόνο. Έχουμε χάσει ήδη πάρα πολλά χρόνια υλοποίησης ενός αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικό αντίκτυπο και άμεσο ωφελούμενο το δημότη του Δήμου Κορινθίων.
Μετά τιμής,
Βασίλειος Μπαλάφας
 
Δημότης Δήμου Κορινθίων