0

22/5/16 - 6ο e-Government Forum - Εγγραφές

Στο Ξενοδοχείο Νοvotel (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαϊου το 6ο Ετήσιο Σύνεδριο "e-Government Forum" με βασικό θεματικό τίτλο "Λειτουργικός και Παραγωγικός Δημόσιος Τομέας: Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες έχουν τις λύσεις".

Το 6ο e-Government Forum πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία σχεδιάζονται σημαντικά έργα παρέμβασης και διαλειτουργικότητας στον Δημόσιο τομέα, τα οποία και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα η θεσμοθέτηση της Γεν. Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αλλάζει ριζικά τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων ΤΠΕ/ICΤ στον Δημόσιο τομέα.

Η κύρια θεματολογία του αφορά τις στρατηγικές, τις τεχνολογίες και μεθοδολογίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αναδιάρθρωσης Διαδικασιών [ BPR ], αξιοποίησης στελεχιακού δυναμικού [ HR ], αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές υποδομές που ήδη λειτουργούν και να αναπτυχθούν νέες προκειμένου να αξιοποιηθούν ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες από τον Έλληνα πολίτη και την Δημόσια Διοίκηση.


Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    
To 6o e-GOVERNMENT FORUM 2016 χωρίζεται στις εξής διακριτές συνεδριάσεις με ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής:

Αρχική Συνεδρίαση  [09:30 – 10:00]
Εναρκτήρια Συνεδρίαση,
Κεντρική Ομιλία

1η Συνεδρίαση [10:00-11:30 ]

Στρατηγική και Τακτική Μεταρρυθμίσεων στον Δημόσιο τομέα:
H συνεδρίαση θα γίνει σε Ολομέλεια στην κεντρική αίθουσα του Ξενοδοχείου, όπου υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων, Φορέων, Οργανισμών, Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και εταιρειών θα αναπτύξουν αρχές και στοιχεία στρατηγικής και τακτικές Μεταρρυθμίσεων στον Δημόσιο Τομέα με στόχο την ανάδειξη του στελεχιακού δυναμικού του Δημόσιου τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του λειτουργικού κόστους.
Ακολουθούν παράλληλες συνεδριάσεις και workshops των εταιρειών.

2η Συνεδρίαση με Παράλληλες Συνεδρίες [12:00-15:00 ]

Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Εφαρμογών και Υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Οι παράλληλες συνεδρίες θα έχουν ως θεματολογικές κατευθύνσεις τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υποδομών Ψηφιακών Τεχνολογιών και Επικοινωνιών με βασικά θέματα: 
A) Βέλτιστες πρακτικές αναδιάρθρωσης διαδικασιών [BPR], μεθοδολογίες αξιοποίησης προσωπικού [ΗR], επιτυχημένες εγκαταστάσεις, τεχνολογίες και μεθοδολογίες που προτείνονται για να βελτιωθεί το επίπεδο υπηρεσιών και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών
Β) Πληροφορική, Λύσεις, Εφαρμογές και Υπηρεσίες. Διαλειτουργικότητα, Data Centers και Cloud, επιχειρησιακές εφαρμογές ΕRP, Παράγοντες Ανάπτυξης Κυβερνητικών Εφαρμογών, Ανοιχτά Δεδομένα, Portals, Case Studies, Δημοσίων Συστημάτων κ.α. 
Γ) Ψηφιακές Επικοινωνίες, Υποδομές, Κυβερνητικά Δίκτυα Επικοινωνιών, Υπηρεσίες, Mobile Εφαρμογές και Ασφάλεια.  Παραγωγικότητα και συστήματα Επικοινωνιών, Διαχείριση Ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών σε περιβάλλον Cloud, Στρατηγική Ασφάλειας Κυβερνητικών Εφαρμογών. Προστασία δομών Big Data. Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας.

3η Συνεδρίαση σε Ολομέλεια [15:30-17:00 ]
Ανάπτυξη Συστημάτων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εν μέσω οικονομικής κρίσης:
H συνεδρίαση θα γίνει σε Ολομέλεια κατά την οποία κυβερνητικοί και πολιτικοί παράγοντες, ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, εκπρόσωποι Φορέων και εταιρειών, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές θα αναφερθούν στην σημερινή κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης, στις αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών, στην ταχύτερη υλοποίησης έργων ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε όλες τις Συνεδρίες έχουν προσκληθεί να μιλήσουν σημαντικά στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με ευθύνη στους τομείς Διοίκησης, Πληροφορικής, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ψηφιακής Ασφάλειας.


Πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής, το αναλυτικό πρόγραμμα, τους ομιλητές, καθώς και τον τρόπο εγγραφής, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα e-govforum.gr.