0

7/5/13 - Κωνσταντίνος Καραμανλής - Coursework

Η ένταξη στην Ε.Ο.Κ. ως βασικός άξονας της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή -
Οι εθνικές εκλογές του 1981 ως σημείο αποτίμησης

Εργασία στα πλαίσια του του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαβάστε όλη την εργασία, εδώ.