11/11/16

11/11/16 - Παρουσίαση ΠΑΣΥΤΟΔ 2016 - video

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης ( ΠΑΣΥΤΟΔ' 2016 - http://pasytod.uop.gr ) που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2016 στην Τρίπολη.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην Επ. Καθηγήτρια Αθηνά Λαζακίδου και την ομάδα των συνεργατών της για την άρτια προετοιμασία και την επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου.

Σε 8 θεματικές ενότητες προφορικών εργασιών, 3 στρογγυλά τραπέζια και 1 ενότητα ηλεκτρονικά αναρτημένων εργασιών, διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν εναρκτήριες ομιλίες σε όλες τις ενότητες και παρουσιάστηκαν εργασίες ερευνητών και φοιτητών από Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Στην 3η θεματική ενότητα, την 1η Νοεμβρίου, με θέμα “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Εποχή της Κρίσης” και συντονιστή τον Καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, οι Βασίλειος Μπαλάφας και Δρ. Ιωσήφ Πλυμάκης (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος) παρουσίασαν την εισήγηση με τίτλο "Διαχείριση της Αλλαγής και ΤΠΕ στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας".

Η περίληψη της εργασίας, από το βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου :


Διαχείριση Της Αλλαγής Και ΤΠΕ Στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση :
Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης Από Την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Βασίλειος Μπαλάφας1, Ιωσήφ Πλυμάκης2

1. Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μεταπτυχιακός Ερευνητής, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

2. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοικητικός Επιστήμων, Αθήνα


Περίληψη

Εισαγωγή

Παρά το ότι στο παρελθόν δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά στις ΤΠΕ, ακόμα και σήμερα η Δημόσια Διοίκηση παρουσιάζει ελλείψεις και αστοχίες σε υλικοτεχνικό επίπεδο και στο βαθμό ένταξης των ΤΠΕ στην καθημερινότητα των Υπηρεσιών. Γιατί συζητάμε ακόμα στην Ελλάδα την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων; Πως φτάσαμε να εμφανίζουμε τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης και να αναζητούμε και πάλι ένα συμφασικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για να συγκολλήσουμε σποραδικές θετικές μεταβολές και να αλλάξουμε διοικητικές πρακτικές και κουλτούρα;

Σκοπός – Υλικό και Μέθοδος

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον μας κινείται κυρίως στο χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της περιπτωσιολογικής μελέτης. Πραγματευόμαστε αλλαγές που συνέβησαν στη λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Επικεντρώνοντας στις ΤΠΕ, υποστηρίζουμε πως το να μιλούμε για θεωρία διαχείρισης αλλαγής και στρατηγικό σχεδιασμό είναι απαραίτητο εργαλείο επιτυχίας για οποιαδήποτε αλλαγή στο σύνολο των διαδικασιών των Ο.Τ.Α..

Το αναλυτικό θεωρητικό μας πλαίσιο αποτελεί μια ώσμωση εμπεδωμένων θεωρητικών εργαλείων, του βασικού υποδείγματος του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, της πολιτικής σταδιακών μεταβολών και της πολυπαραγοντικής διαχείρισης της αλλαγής στο Δημόσιο Τομέα. Με αυτό το τριεδρικό πρίσμα εξετάζουμε τις αλλαγές στο Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Κορινθίας κυρίως κατά τη χρονική περίοδο 2011 – 2014.

Επιλέγοντας την περιγραφική περιπτωσιολογική μελέτη, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό αναλυτικό πλαίσιο ως υπόβαθρο για να εντοπίσουμε στοιχεία του πλαισίου μέσα από μια αφηγηματική προσέγγιση αλλαγών. Συνδέουμε όσα παρατηρήσαμε στο Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Κορινθίας με το αναλυτικό θεωρητικό πλαίσιο, προτείνουμε βήματα περαιτέρω βελτίωσης και τονίζουμε την αξία της διαχείρισης αλλαγής και την ένταξή της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής που θα μπορούσε να επεκταθεί στον Οργανισμό ή γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση.

Αποτελέσματα

Η επιδίωξη της ώσμωσης κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Αφενός μεταξύ των θεωρητικών εργαλείων, και αφετέρου μεταξύ της θεωρητικής προσέγγισης και της ίδιας της πράξης στο πεδίο εφαρμογής, διαπιστώνοντας επιπλέον ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που πρέπει να πειστούν για μια αλλαγή και να πάρουν μέρος στην υλοποίησή της.

Συμπεράσματα

Συμπεραίνοντας σύμπτωση θεωρητικού πλαισίου και πράξης, καταλήγουμε στο ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός στρατηγικού πλάνου διαχείρισης αλλαγών για τη Δημόσια Διοίκηση το οποίο προτείνουμε και αναλύουμε. Προσπαθούμε να σχηματοποιήσουμε έναν οδικό χάρτη αλλαγής που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε επίπεδο οργανισμού, φορέα και ευρύτερου τομέα.


Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Διαχείριση Αλλαγής, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, ΟΤΑ, Δημόσιος Τομέας


Ενδεικτική Βιβλιογραφία & Διαδικτυακές Πηγές :

Bryson, JM, ‘A Strategic Planning Process for Public and Non-Profit Organizations’.in Long Range Planning, 21, 1988, 73–81.

Cordella, A, & CM Bonina, ‘A public value perspective for ICT enabled public sector reforms: A theoretical reflection’.in Government Information Quarterly, Social Media in Government - Selections from the 12th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o2011), 29, 2012, 512–520.

Cordella, A, & N Tempini, ‘E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery’.in Government Information Quarterly, 32, 2015, 279–286.

Fernandez, S, & HG Rainey, ‘Managing Successful Organizational Change in the Public Sector’, Public Administration Review, 66, 2006, 168–176

Kuipers, BS, M Higgs, W Kickert, L Tummers, J Grandia, & J Van Der Voet, ‘THE MANAGEMENT OF CHANGE IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEW: Management Of Change In Public Organizations’.in Public Administration, 92, 2014, 1–20.

Loukis, E, & Y Charalabidis, ‘Why do eGovernment Projects Fail? Risk Factors of Large Information Systems Projects in the Greek Public Sector: An International Comparison’.in International Journal of Electronic Government Research, 7, 2011, 59–77.

Poister, TH, & GD Streib, ‘Strategic Management in the Public Sector: Concepts, Models, and Processes’.in Public Productivity & Management Review, 22, 1999, 308–325.

Shirley - Ann Hazlett, & Frances Hill, ‘E‐government: the realities of using IT to transform the public sector’, Managing Service Quality: An International Journal, 13, 2003, 445–452

Αποστολάκης, Ι, Ε Λουκής, & Ι Χάλαρης, Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση - Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές.1η έκδ., Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2008.

Ν.Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζεμεντ, Αθήνα, 2013, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 79


Δείτε την παρουσίαση σε βίντεο :
Διαβάστε σχετικά ρεπορτάζ από το e-kafeneio και το arcadiaportal.


Απόσπασμα βιβλίου περιλήψεων :

Σχετικές φωτογραφίες :


 

Σημείωση
: Οι διαφάνειες PowerPoint της παρουσίασης θα αναρτηθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσίευση των εργασιών.