11/10/11

11/10/11 - Προτάσεις για τα Περιφερειακά Μ.Μ.Ε.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Τομεράρχη, βουλευτή Ευβοίας, κ. Σίμο Κεδίκογλου, κατέθεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου ένα πλέγμα προτάσεων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Μεταξύ αυτών γίνεται και αναφορά - πρόταση για το θέμα της ατέλειας αλλά και την ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Αναλυτικά η πρόταση που κατατέθηκε στον Τομέα :


Προτάσεις για τα Περιφερειακά Μέσα

Τα περιφερειακά μέσα πλήττονται και αυτά βάναυσα από την οικονομική κρίση και την ασφυκτική πολιτική της Κυβέρνησης. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αποτελούν αφενός το μοναδικό δίαυλο εναλλακτικής ενημέρωσης και αφετέρου το μοναδικό βήμα μέσα από το οποίο χιλιάδες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους και να παρέμβουν στα τοπικά δρώμενα. Μέσα από τα περιφερειακά ΜΜΕ προωθούνται δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο και προβάλλονται θέματα που ενισχύουν τον χαρακτήρα και τον πολιτισμό των περιοχών.

Από τα παραπάνω, δεν συνάγεται σε καμία περίπτωση το συμπέρασμα ότι όλα έχουν καλώς ή ότι πρέπει να παραμείνουν στην παρούσα κατάσταση. Χρειάζεται πλήρης επανασχεδιασμός της πολιτικής έναντι των περιφερειακών ΜΜΕ και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρηματοδότησης, καθότι εκεί εστιάζεται παραδοσιακά το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Τα περιφερειακά ΜΜΕ οφείλουν να αλλάξουν και εκείνα στρατηγική, να απαγκιστρωθούν από ποικιλόμορφες πιθανές προνομιακές σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα, ή ακόμα και εξαρτήσεις που μπορούν να αλλοιώσουν την αντικειμενικότητά τους. Οφείλουν να αναπτύξουν την ικανότητα της ανεξάρτητης επιβίωσής τους, με την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα εγγυηθεί ένα υγιές περιβάλλον δραστηριότητας.

Το μοντέλο των κρατικών επιδοτήσεων, με διάφορες μορφές, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των περιφερειακών ΜΜΕ, γιατί είτε παρέχει σπασμωδικά «ανάσες», είτε αποδείχθηκε άδικο ως προς τις κατανομές του και αναποτελεσματικό ως προς την αναπτυξιακή του διάσταση.

Ωστόσο, μπορεί να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης που θα έχει όμως αυστηρά μετρήσιμο ανταποδοτικό όφελος για την κοινωνία και τους πολίτες της και θα παρέχεται με διαφανείς όρους που θα ενισχύουν την απασχόληση, την ποιότητα και την υγιή επιχειρηματικότητα. Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να συνδυαστεί με την αξιολόγηση από πλευράς Υπουργείου των μέσων, σε τριμηνιαία βάση, αναδεικνύοντας παράλληλα κάθε χρόνο τα κορυφαία ΜΜΕ της Περιφέρειας που θα βραβεύονται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.


Επιγραμματικά προτείνονται :

•    Καθιέρωση μηχανισμού πιστοποίησης και αξιολόγησης των περιφερειακών ΜΜΕ κάθε επιπέδου που θα αναδεικνύει κάθε έτος ανά νομό τα κορυφαία ΜΜΕ κάθε κατηγορίας με δυνατότητα απόδοσης βραβείου που θα συνδυάζεται με μπόνους συμμετοχής σε κάθε μορφής κρατικά πακέτα διαφήμισης και καταχωρίσεων.

•    Διαχωρισμός των μέσων ενημέρωσης από τα μέσα πολιτιστικής προβολής, τα συλλογικά έντυπα ή τα έντυπα λοιπών τοπικών δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα μπει ένα τέλος στη διαρκή σύγχυση που υπάρχει για το αν για παράδειγμα ένα έντυπο χαρακτηρίζεται ενημερωτικό ή πολιτιστικό.

•    Επανεξέταση του μέτρου της ατέλειας για όλα τα έντυπα πολιτιστικού ή τουριστικού περιεχομένου ή λοιπών κοινωφελών δραστηριοτήτων. Πιστοποιημένα έντυπα τέτοιου τύπου θα μπορούν να διατηρούν το καθεστώς της ατέλειας μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και δημιουργία συγκεκριμένου φακέλου που θα περιλαμβάνει στοιχεία και δείκτες αποδοτικότητας και διείσδυσης στις τοπικές κοινωνίες.

•    Δημιουργία πυλώνα τουριστικής προβολής στο Υπουργείο με αποκλειστικό σκοπό την εξέταση και το διαμοιρασμό καταχωρήσεων τουριστικής προβολής από πλευράς πολιτείας σε κάθε βαθμό. Με αυτό τον τρόπο θα κατανέμονται αποτελεσματικά οι όποιες καταχωρήσεις έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα όπως για παράδειγμα οι καταχωρήσεις τουριστικής προβολής της Κορινθίας σε μέσα της Κορινθίας. Σκοπός αυτών των καταχωρήσεων θα είναι η προσέλκυση τουριστών από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού πέραν της οικείας περιοχής του εκάστοτε μέσου.

•    Ενίσχυση των συγχωνεύσεων μέσω επενδυτικών προτάσεων και ενισχύσεων. Προϋπόθεση θα αποτελούν ποιοτικά κριτήρια μέσω των οποίων θα μπορεί να καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός μέσων που μπορεί να «αντέξει» η κάθε περιοχή. Είναι αδύνατο μικροί νομοί της Ελλάδας να παρουσιάζουν τοπία με υπερβολικά πολλά τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και ραδιόφωνα. Θα ενισχύεται η συγχώνευση μέσων με ρήτρα τη διατήρηση του προσωπικού και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

•    Αυστηρός έλεγχος σε όλα τα μέσα για το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, για τη συνεπή πληρωμή μισθών και εισφορών, για τη μετεκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού, για την αποδοτική χρήση πιθανών επιδοτήσεων.

•    Ενίσχυση μέσω επενδυτικών προγραμμάτων της ψηφιοποίησης όλων των μέσων και της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους στο Διαδίκτυο με αυστηρές προδιαγραφές και τριμηνιαίους ελέγχους. Τα μέσα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο θα μετρώνται με δείκτες επισκεψιμότητας, ρυθμού ανανέωσης του περιεχομένου και ποιότητας του πολυμεσικού υλικού.

•    Ξεκαθάρισμα από την πολιτεία του τι αποδέχεται ως ενημερωτικό μέσο και συνεπώς θα δύναται και να επιδοτήσει. Δεν μπορεί κανείς να θεωρείται «εν δυνάμει» ενημερωτικό μέσο. Ιστοσελίδες και blogs θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να θεωρούνται ενημερωτικά. Αυτή την περίοδο – κακώς – θεωρούνται όλα a priori ενημερωτικά, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ενώ θα πρέπει να ισχύει το ακριβώς αντίστροφο. Ο χαρακτηρισμός «ενημερωτικό» θα πρέπει να δίδεται μόνο κατόπιν εξακρίβωσης τήρησης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.

•    Στον τομέα του Διαδικτύου, για περιπτώσεις που κάποια ΜΜΕ δραστηριοποιούνται μόνο σε αυτό το χώρο, για να θεωρείται ένα τέτοιο μέσο «ενημερωτικό» θα πρέπει να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά που φέρουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και συγκεκριμένους όρους απασχόλησης προσωπικού.

•    Συγκεκριμενοποίηση της δημοσιογραφικής ιδιότητας. Ένα περιφερειακό ΜΜΕ, για να πιστοποιείται, θα πρέπει να απασχολεί συγκεκριμένο αριθμό πιστοποιημένων δημοσιογράφων μεταβαλλόμενο ανά περιοχή και κύκλο εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές δημοσιογραφικές ενώσεις που θα αναλάβουν την πιστοποίηση και τη διεύρυνση των μελών τους.

•    Δημιουργία όρων ανταποδοτικότητας με τις τοπικές κοινωνίες. Ένα περιφερειακό ΜΜΕ οφείλει να ασχολείται στο μεγαλύτερο μέρος του με θέματα της περιοχής του. Οι πρακτικές αντιγραφών, απλών αναδημοσιεύσεων και πλήρους έλλειψης πρωτότυπου περιεχομένου θα αξιολογούνται αρνητικά, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από κάθε είδους χρηματοδοτική ή άλλη ενίσχυση.

•    Θέσπιση δικλείδων ασφαλείας σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ στα χέρια ενός ατόμου ή εταιρείας και οπωσδήποτε σε περίπτωση συμμετοχής άσχετων εταιριών με τα ΜΜΕ σε επίπεδο μετοχικού κεφαλαίου, να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του μέσου και η εξασφάλιση πλουραλισμού στην ενημέρωση.

•    Ενίσχυση της αυτοσυντήρησης των μέσων και απαλλαγής τους από τις κρατικές επιδοτήσεις. Μέσα τα οποία επιτυγχάνουν τη βιωσημότητά τους χωρίς να συντηρούνται από τις διάφορες κρατικές καταχωρίσεις θα πρέπει να πριμοδοτούνται με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις και να χαρακτηρίζονται ως «βέλτιστες πρακτικές», αποκτώντας έτσι ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα στο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον.

•    Δυνατότητα πρόσβασης των Περιφερειακών ΜΜΕ σε πρωτογενές ενημερωτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικών δυνατοτήτων και δημιουργίας πιστοποιημένου ενημερωτικού υλικού για μέσα πανελλαδικής εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας. Τα περιφερειακά ΜΜΕ θα μπορούν να δημιουργούν υλικό και προς τις κρατικά ενημερωτικά μέσα, ενώ θα μπορούν να αντλούν πρωτογενή θέματα που θα επιλέγει το Υπουργείο για την προώθηση εθνικών στόχων.

•    Ένταξη των Περιφερειακών ΜΜΕ στις ψηφιακές πλατφόρμες και είσοδός τους στην ψηφιακή εποχή με οικονομικούς όρους που δεν θα καθιστούν αδύνατο κάτι τέτοιο. Ειδικά για τις ακριτικές περιοχές προτείνεται τέτοιου είδους δυνατότητες να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου κατόπιν αυστηρότατων ποιοτικών ελέγχων.


Βασίλειος Μπαλάφας – Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.


Σεπτέμβριος 2011 - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ν.Δ.